Настоящите сгради са проектирани въз основа на виза за  проектиране, издадена от главния архитект на град Божурище на 23.01.2018г.
  
Проекта включва две свободностоящи жилищни сгради с височина 15м. Разстоянието между сградите е 22,64м2 .
 
Сградите са с партерен етаж с магазини и гаражи, четири типови етажа с апартаменти и един подпокривен етаж с апартаменти.
Етажите са общо 6.
 
Сгради – Блок 1 и Блок 2
 
Блок 1 е по-голямата източна сграда /Сграда 1/, а Блок 2 е по-малката западна сграда /Сграда 2/
 
 
Градоустройствени показатели-общо за двете сгради
 
Площ на УПИ 2638м2
Застроена площ на сграда 1
Застроена площ на сграда 2
Обща застроена площ
 
525,04м2
358,38м2
883.42м2
Разгъната застроена площ на сграда 1
Разгъната застроена площ на сграда 2
Обща разгъната застроена площ
 
 
3125,72 м2
2150,28 м2
5276 м2
 
Блок 1 / Сграда 1 /е на шест етажа. Разделена е на два входа.
  1. На първия етаж са проектирани 8 гаража /6 единични и 2 двойни, което прави общо 10 паркоместа/ , два магазина и апартамент за инвалиди. Всеки вход има входно преддверие със затворена стълбищна клетка, общо помещение с аусгуст и помещение за водомер, помпи и хидрофор.
  2. Вторият, третият , четвъртият и петият етаж са жилищни типови етажи. На всеки един са проектирани по три тристайни и четири двустайни апартамента /общо 7/.
  3. Шестият етаж е подпокривен, с три тристайни апартамента, един двустаен и един четиристаен /общо 5/.  
 
Апартаментите в жилищната сграда са общо 34.
 
Асансьорът обслужва всичките надземни етажи.
 
Общите помещения на сградата са достъпни за хора с увреждания, съгласно наредба 4 от 2009г. Асансьорът е с кабина 110см. на 140см. и също е съобразен с достъпността. На входа на сградата няма стъпала, денивелацията се преодолява с рампа с наклон 4%.  Входът е в ниша, като пред входната врата има пространство от 180см./150см.
Сградата е с клас на функционална пожарна опасност Ф1.3, има шест надземни етажа /включително партера/ и съгласно чл. 47 от Наредба Iз-1971, стълбището е затворено в стълбищна клетка с огнеустойчиви стени и защита на входа, съгласно част ПБ.  
 
Блок 2/ Сграда 2/
Сградата е на 6 етажа с един вход.
  1. На първият етаж са проектирани 12 гаража /10 единични и два двойни общо за 14 коли/ , входно преддверие със затворена стълбищна клетка и общо помещение.
  2. На типовите етажи /2,3,4,5/ са проектирани по 5 апартамента /3 двустайни и 2 тристайни/ .
  3. На подпокривния /6/ етаж са проектирани 3 тристайни апартамента.
 
Общо апартаментите в сградата са 23 броя.
 
Асансьорът обслужва всичките надземни етажи.
 
Общите помещения на сградата са достъпни за хора с увреждания, съгласно наредба 4 от 2009г. Асансьорът е с кабина 110см. на 140см. и също е съобразен с достъпността. На входа на сградата няма стъпала, денивелацията се преодолява с рампа с наклон 4%.  Входът е в ниша, като пред входната врата има пространство от 180см./150см.
Сградата е с клас на функционална пожарна опасност Ф1.3, има шест надземни етажа /включително партера/ и съгласно чл. 47 от Наредба Iз-1971, стълбището е затворено в стълбищна клетка с огнеустойчиви стени и защита на входа, съгласно част ПБ. 
 
Паркиране
 
Паркирането е общо за двете сгради, защото се намират в един обща имот. Общият брой паркоместа за жилищната и обществената част, за двете сгради, осигурени с проекта е 60 броя. Външният паркинг е за 36 коли, а в гаражи в партерните етажи са осигурени останалите 24 паркоместа. На откритият паркинг пред двете сгради са осигурени три паркоместа за инвалиди /номера 25, 26, 49/, съгласно чл. 19 от Наредба 4. Паркоместата са с размери 2,5м/5,32м, а инвалидните паркоместа с размери 3,6м/5,32м.
 
 
Инсталации
 
Предвидена е електроинсталация,  ВиК инсталация и отоплителна инсталация, всяка със съответна част към проекта.
Отоплението е с газ.
 
Конструкцията на сградата се изпълнява по конструктивен проект.
Конструкцията е стоманобетонна-с носещи стоманобетонни греди, колони и плочи.
Външните зидове са тухлени с дебелина от 25 см., а вътрешните са тухлени с дебелина от 25см. и от 12 см. или газобетонни с дебелина от 25 и 15 см. Покривът е от стоманобетонни наклонени плочи. Стрехите са също стоманобетонни.
 
Топлоизолации-съгласно част Енергийна ефективност.
 
Стените са топлоизолирани отвън с топлоизолация ЕPS  с дебелина 10 см. По фасадата се изпълняват негорими ивици съгласно част ПБ.
Под плочата на кота 2,81 /тавана на гаражите/ е предвидена топлоизолация каменна вата на плочи с дебелина 8см.
Върху  покривната стоманобетонна плоча и върху тераси и плосък покрив е предвидена топлоизолация с дебелина 15 см.
На 300 метра от центъра на гр. Божурище.
Етап на завършеност  - акт 15
15
История 
5
Успешни проекта 
100
Доволни клиенти 
23
Партньори