Изборът на общежитие пред наемане на квартира има следните предимства:
•Без допълнително със заплащането на такси за комунални услуги
(газоснабдяване, водоснабдяване, електроснабдяване, такси за депониране и
рециклиране на отпадъците).
•Таксите за тези услуги са включени в цената на общежитието.
•Фиксирана сума на комунални такси независимо от изразходваното
количество на ток, вода и газ
•По-голяма независимост.
15
История 
5
Успешни проекта 
100
Доволни клиенти 
23
Партньори